İşyerlerinde Hangi Seviye Risk Yönetimi Kullanılır?

İş yerinde Risk Yönetimi

Risk yönetimi seviyeleri işyerlerinde çok önemlidir. Risk yönetimi seviyelerinin İşyerinde nasıl çalıştığını bildiğimizde, istenmeyen sonuçların üstesinden gelmek ve işyerini feci sonuçlardan korumak çok daha kolay olacaktır. Gelin, bu seviyeler hakkında bilgi sahibi olmadan önce risk yönetiminin ne olduğunu öğrenelim.

Risk Yönetimi
Risk Yönetimi

Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, bir işletmeye yönelik tehditlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi olarak tanımlanır.  Risk yönetimi ile olası tehditler işletme adına belirlenir, analiz edilir, değerlendirilir, iyileştirilir ve rapor edilir. Potansiyel risk faktörleri arasında ise finansal istikrarsızlıklar, teknolojik problemler, stratejik yaklaşım hataları, yasal uygunsuzluklar ve doğal afetler yer almaktadır. Şimdi ise, işyerlerinde kullanılan 4 temel  seviyeyi öğrenelim.

Risk yönetimi iş yerleri için çok önemlidir.
Risk yönetimi iş yerleri için çok önemlidir.

İş Yerlerinde Kullanılan 4 Temel Risk Yönetimi Seviyesi

İşyerlerinde kullanılan temel 4 risk yönetimi seviyesi vardır. Bunları bilmek ve işyerilerinde titizlikle uygulamak, iş yerlerinin geleceği için kritik önem taşır.

PEERBIE İLE ÖZGÜR ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİN

Stratejik Risk: Şirketin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek dış ve iç etkileri ifade eder. Stratejik risk, şirketlerin geleceği için ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bunu çözmek için işletmelerin stratejik planlarında riskleri tanıması, neden ve sonuçları belirlemesi ve gerekli aksiyonları alması gerekmektedir.

Finansal Risk: Finansal risk, şirketin finansal istikrarının anahtarıdır. Bir yatırım için kullandığınız parayı kaybetme olasılığınız olarak yorumlanabilir. Finansal riske örnek verecek olursak; firmaya ait bir ürünün müşteriye teslim edilmesi ve ödemenin zamanında veya hiç alınmaması sonucu kredi riski ile sonuçlanmasıdır. Bu noktada işletmenin ekonomik değerini korumak için finansal araçların kullanılması ve sürekli olarak güncellenmesi kritik önem taşımaktadır.

Yönetim Riski ve Uyum: Yönetim Riski ve Uyum, bir kuruluşun BT’sini işletmenin hedefleriyle uyumlu hale getirmesi anlamına gelir. Bunu yaparken, hükümet düzenlemelerini, uluslararası ticareti ve etiği karşılamayı ele alır. İş yerlerinde en önemli unsurlardan biridir.

Operasyonel Risk: Operasyonel risk, hatalı operasyonların bir sonucu olarak yapılandırılmış politika sistemlerini ve süreçlerini kaybetmektir. Örnek olarak; çalışan hataları, suç faaliyetleri veya işyeri düzenlemelerini bozan olaylar verilebilir. Bu noktada, potansiyel bir risk belirlendikten sonra bununla başa çıkmak için adımlar atılmalıdır.

İş Yerlerinde Risk Yönetimi Neden Önemlidir?

Bugünün risk yönetimi geçmişten daha önemli hale geldi. İşletmeler her gün farklı türde risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Dijital teknoloji ve yeni dünya işletme sahiplerine uyanık olmak ve gerekli önlemleri almaktan başka şans tanımamaktadır.

Risk yönetiminin önemin nedeni  çok çeşitlidir. Ana nedenlerinden biri, potansiyel proje risklerinin olasılığının azaltılmasıdır. Risk yönetimi, işletmenin riski tanımlamasına, öngörmesine ve harekete geçmesine yardımcı olur. Bir proje hatası varsa aksiyon planı ile bu halledilir. Ayrıca, çalışanların gelecekten emin olarak yaptıkları işlere kolayca odaklanmalarını sağlar.

İş dünyasında başarının şansla geldiğini söylemek mantıklı değildir. Herhangi bir işletmenin başarısını şansa borçlu olması oldukça nadirdir. Başarı, titiz bir planlama ve titiz bir iş ahlakının ürünü olarak ortaya çıkar. İş projenizi öngörülemeyen olaylar için planlamadan, işi başarılı olarak adlandırmak imkansız olacaktır. Risk yönetimini ne kadar geliştirirseniz, başarıyı o kadar garantilersiniz ve işinizin geleceği için kendinize güvenebilirsiniz.

Risk Yönetim Süreçleri Nelerdir?

Risk yönetimi süreci, atılması gereken adımlar için bir yapıdır. Bu süreç için başlıca 4 adım vardır. Bu adımlar ise;

  1. Riski Belirleyin
  2. Riski Analiz Edin
  3. Riski Değerlendirin
  4. Riski İyileştirin
  5. Riski İzleyin ve Raporlayın

1. Adım: Riski Belirleyin

İş hayatında olası riskleri mümkün olduğunca belirlemek gerekir. Bu risklerden bazıları; yasal riskler, piyasa riskleri, çevresel riskler, düzenleyici risklerdir. Bu risklerin sonuçları işyerlerinin geleceğini büyük oranda etkiler. Burada risk yöneticisi olası tüm sonuçları görmelidir; özellikle olumsuz olanları. Bu olası riskler, çalışanların bilinçlenmesi için ortak platformlarda paylaşılmalıdır.

2. Adım: Riski Analiz Edin

Risk tespit edildiğinde titizlikle analiz edilmelidir. Potansiyel riskin olası sonuçları netleştirilmelidir. Riskin arkasındaki nedeni bilmek de önemlidir. Bunun arkasındaki sebep, işletme için büyük bir değerdir. Riskin ciddiyetini düzenlemek için hangi iş departmanlarını etkilediğini bilmek önemlidir.

3. Adım: Riski Değerlendirin

Risk yönetimi çözümleri, riskin ciddiyetine bağlı olarak farklı yapılara sahip olabilir. Risk bazı küçük sorunlara neden oluyorsa alt sıralarda, yıkıcı bir sonuç doğuruyorsa en üst sırada yer almaktadır. İşletme, riskleri sıralayarak bütüncül bir bakış açısına sahip olma ve ne zaman, nerede adım atması gerektiğinin farkında olma fırsatını yakalar.

4. Adım: Riski İyileştirin

İşletmeler riskleri nasıl yönetir? Riski iyileştirerek. Bu iyileştirme uzmanlar tarafından yapılır. Alanında uzman kişiler bir araya gelir; tartışmak; olası çözümleri öne sürerler ve çözüme karar verirler. Bir risk yönetimi çözümüne sahip olmak için tüm sorumlular bilgilendirilmeli ve işbirliği yapılmalıdır. Günümüz dünyasında dijital araçlar bunu daha pratik hale getiriyor. İşbirliği araçlarından yararlanmak, ekip üyelerine büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Peerbie Performans Tablosu
Peerbie Performans Tablosu

Sadece risk iyileştirilmemeli, aynı zamanda çalışanlar da olası riskle karşılaştıkları noktaları görmelidir. Çalışanların da olası risklere hazırlıklı olmaları çok önemlidir. Çalışanlar, iş etiği üzerinde bilgilendirilmeli, gelecekteki potansiyel riskler konusunda bildiklerini güncel tutmalı ve bir krizle başa çıkmanın etkili yolları hakkında daha fazla öğrenmelidirler. İşyerlerinin, çalışanlarına ve çalışanların kendilerine yaptıkları bu yatırım gelecek için büyük bir yapıtaşıdır.

5. Adım: Riski İzleyin ve Raporlayın

İzleme ve raporlama her zaman risk yönetiminin bir parçası olmalıdır. Uzmanlar, risk faktörlerini gözlem altında tutmalı ve olası riskleri kontrol altına almak için ilgili departmanlarla paylaşmalıdır. Bir kriz için tüm risk faktörleri ortadan kaldırılamaz, ancak kontrolü ele almak mümkündür. Iskleri raporlayarak gerekli birimlerin işletmeyi koruması sağlanabilir.

PeerBie Mail Bültenine Kaydolun

Güncel blog içerikleri ve PeerBie'den haberler için formu doldurun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.